Årsmöte för 2017

Härmed kallas medlemmarna i Isshinkai aikidoklubb till årsmöte
lördag den 25 februari 2017.

Plats: Bankgatan 10 (träningslokalen)

Tid: 15.00

Bookmark the permalink.

Comments are closed.