Årsmöte

Då var årsmötet avklarat och vi gratulerar Alexander till det nya ordförandeskapet.

Det var 10 personer som närvarade vid mötet i dojon. Mötet inleddes med kaffe och semlor, bakade av Tobias!
Efter verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen så kunde Ulf med varm hand överlämna uppdraget som ordförande.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.